۱۴۰۰ مرداد ۱۸, دوشنبه

سرکوبهای۴۲ ساله آخوندهای خائن و پاسدارهای جلاد نتيجه نداد

هیچ نظری موجود نیست: