۱۴۰۰ مرداد ۱۴, پنجشنبه

امروز "رئیسی "جلاد با شش ابتدائی صاحب قدرت و ثروت شد

هیچ نظری موجود نیست: