۱۴۰۰ شهریور ۱۰, چهارشنبه

حال ناخوش ماله کش اعظم درکنج تبعیدگاهش!!!

هیچ نظری موجود نیست: