۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

ولی وقيح درمانده و مستأصل و جامعه رو به انفجار

هیچ نظری موجود نیست: