۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

از دهانه اسلام ناب محمدی سُرب و خون فوران ميزند

هیچ نظری موجود نیست: