۱۴۰۰ آبان ۳, دوشنبه

(2)ياد آوری به سينه چکانِ شاه و شیخ​​!مردم ايرانزمين قربانيان شما هستند

هیچ نظری موجود نیست: