۱۴۰۰ آبان ۳۰, یکشنبه

تشکیل دادگاه صحرایی برای یک آخوند در اعتراضات مردم اصفهان!!!

هیچ نظری موجود نیست: