۱۴۰۰ آذر ۲۴, چهارشنبه

اتحاد قدرتمند معلمان در روز دوشنبه، حکومت را یک گام دیگر به سرنگونی نزدی...

هیچ نظری موجود نیست: