۱۴۰۰ آذر ۲۰, شنبه

آزادی چشمه ايست درپشت صخره ای پنهان که روزی راه خروج را يیدا ميکند

هیچ نظری موجود نیست: