۱۴۰۰ آذر ۱۱, پنجشنبه

مرتجع چلاق با آن مغزعلیل، فکر ميکند که کشتارمردم مانع ازسرنگونی است

هیچ نظری موجود نیست: