۱۴۰۰ آذر ۱۲, جمعه

روایت آنها - روایت ما... قسمت اول آن‌ها می‌گویند دادگاه‌شان بی‌طرفانه و عادلانه قضاوت خواهد کرد برگزاری دادگاهی بی‌طرف و عادل روایت