۱۴۰۰ دی ۱۹, یکشنبه

حامد اسماعیلیون! با جنایتکاران نمیشود با زبان ديپلماسی سخن گفت

هیچ نظری موجود نیست: