۱۴۰۰ اسفند ۷, شنبه

رژيم ولايت وجنايت!ملت ايران انکار توست! نه دشمن تو

هیچ نظری موجود نیست: