۱۴۰۱ فروردین ۶, شنبه

با مرگ اين گُرازها و کفتارها! سال نوهمراه با شادی ملت آغاز شد

هیچ نظری موجود نیست: