۱۴۰۰ اسفند ۲۲, یکشنبه

اصل بيطرفی وعدم تعهدات نظامی ، سیاست کلی رژيم آينده ميباشد

هیچ نظری موجود نیست: