۱۴۰۱ فروردین ۲۰, شنبه

علی صدارت– مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران- جلسه نهمعلی صدارت– مشارکت مردمی و  در مدیریت  و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران- جلسه نهم

تاریخ تولید و انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۴ آوریل ۲۰۲۲ دوشنبه، ساعت ۸شب به‌وقت ایران

(این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم)

مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید:

پادکست:

https://podcasts.apple.com/us/podcast/صدارت-مشارکت-مردمی-و-خشونت-زدا-در-مدیریت-دوران-گذار/id1526471145?i=1000556223321

در این سلسله جلسات گفتگو، و پرسش و پاسخ، ابتدا مسائل روز مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند، و سپس به بخشی از «سند اساسی دوران گذار، برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» ، پرسش و پاسخ‌های مربوطه پرداخته می‌گردد. 

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردمایران هستیمدر نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»

بخشی از سند گذار که در این جلسه بحث شد:

اصل چهاردهم: تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکا‌ها و تعاونی‌های صنفی آزاد است و هریک از آنها در حوزه خود در حقوق، با یکدیگر برابرند و تبعیضی بین آنها نیست. سازمانهایی که تشکیل می‌شوند، در تشکیل و عمل، نباید ناقض  اعضای خود باشند و وظیفه‌ دارند نگهبان حقوق اعضای خویش باشند. 

توضیحات اصل چهاردهم:

جمعیتهای دینی: لائیسیته (بی‌بند و باری نیست! – ‌ستیزی هم نیست!)

 را مربوط به  و جامعه سیاسی، و یا آنرا در لایه‌های مختلف مردم مورد بررسی قرار دهیم

نقد= اصل چھاردھم به موضوع بسیار مهم جامعه مدنی و احزاب سیاسی اشاره می کند: 

بر اساس این اصل که جمعیتھای سیاسی و دینی و مرامی آزاد است، حال اگر از این طریق و در همین کسانی احزاب دینی، اعم از عادی یا افراطی، تشکیل دادند و این احزاب دینی و یا مرامی اکثریت را به دست آوردند، با آن ها چگونه عمل می شود؟ آیا آن ها  دارند که  تشکیل دهند و یا نظیر الجزایر و … با آن ها عمل می شود؟ 

ضمانت اجرایی این سند، با خود شما، و حود من، و خود همه ما مردم است. کسی که این نقد را میکند، ممکن است به نقش مردم در استقرار و استمرار مردمسالاری به اندازه کافی پی نبرده باشد، و یا لااقل در این نقد خود، توجه لازم را به آن نکرده باشد. 

اینکه میگوید:  «با آن ها چگونه عمل می شود؟» در سه سطح میتوان آنرا بررسی کرد

۱-در سطح جامعه مدنی: ما مردم: احقاق  مطلع شدن و مطلع کردن= رسانه‌گری

۲-در سطح جامعه سیاسی: فعالیتهای فرهنگی(مقاله، سخنرانی، مصاحبه،…)، مناظره و بحث آزاد، 

۳- در سطح دولت: در بحث جلسه بعدی با عنوان «شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران» به آن پرداخته خواهد شد. ولی باز این قضیه باز می‌گردد به ضمانت اجرایی. و اینکه من، و شما، و همگی ما مردم، بالاخره بفهمیم که برای برپایی و پویایی و پیشبرد دموکراسی، هیچ راهی جز این نیست، هیچ راهی! نیست جز این‌که هر کدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود، در تدبیر امور مشارکت کنیم. 

برای برپایی و پویایی و پیشبرد دموکراسی، هیچ راهی جز این نیست، هیچ راهی! نیست جز این‌که هر کدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود، در احقاق  خود، و در احقاق حقوق دیگران کوشا باشیم و  مشارکت کنیم. در این مورد، کمترین کاری که می‌توان کرد، و از امن‌ترین و بی‌خطرترین و بی‌زحمت‌ترین کارها، از احقاق  مطلع شدن و احقاق حق مطلع کردن می‌توان یاد کرد. در این زمینه، رسانه‌های شخصی، و شبکه‌بندی‌های اجتماعی، اسلحه دفاع ما از خود و دفاع ما از همدیگر، در  قدرت‌ها علیه مردم هستند. 

اصل پانزدهم: هیچ شخص، گروه و یا حزب و یا جمعیتی  ندارد بنام عقیده‌ای و یا مرامی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان، در پى ‌گرى بر مردم یا شخص و یا گروه و یا حزب و جمعیت دیگری باشد.

برخی پرسش‌ها که در این جلسه پاسخ خود را یافتند:

سلام آقای دکتر چطور میبایست اصالت دادن به زور را از پندار پاک کرد، امروز در فرانسه نامزدهای راست افراطی بنام مبارزه با اسلام وهابی که مثل اسلام ارسطویی خمینیزم ضد اسلام قرآن است میگویند اگر به قدرت برسند آنچه بنام‌حجاب معروف شده در همه جا ممنوع میکنند یعنی همانکاری که رضا خان کرد یا استبداد حاکم در شکل  روسری اجباری کرد حتی یک نامزد گفته ریش اسلام افراطی را هم‌ممنوع خواهد کرد که این نشانه عکس العمل شدن جامعه است! چه کنیم که جامعه ملی عکس العمل استبداد نشود که اگر شد همجنس آن میشود!؟

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید: 

 اینستاگرام : 

https://www.instagram.com/tv/Cb76GYpAi9b/

یوتیوب:

https://youtu.be/ufKEAo5tKBg 


گفتگو را بصورت صوتی می‌توانید در این  هم بشنوید:

در واتساپ با شناسه: 

علی صدارتنظر، خبر، تحلیل

با آدرس:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu

تلگرام : 

https://t.me/sedaratMD/1382

 

لینک سایر جلسات گفتگو در باره  سند اساسی دوران گذار  برای انتقال حاکمیت به مردم ایران:

جلسه اول:

https://alisedarat.com/1400/11/18/8422/

جلسه دوم:

https://alisedarat.com/1400/11/25/8442/ 

جلسه سوم:

https://alisedarat.com/1400/12/02/8472/ 

جلسه چهارم:

https://alisedarat.com/1400/12/09/8480/

جلسه پنجم:

https://alisedarat.com/1400/12/16/8514/ 

جلسه ششم:

https://alisedarat.com/1400/12/23/8537/ 

جلسه هفتم:

https://alisedarat.com/1401/01/01/8558/ 

جلسه هشتم:

https://alisedarat.com/1401/01/08/8612/ 

جلسه نهم:

https://alisedarat.com/1401/01/15/8698/

❊❊❊

معرفی کتابقانون اساسی پیشنهادی بر اساس  پنج‌گانه

(به‌همراه سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران) 

https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/ 

«این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خود ما مردمایران هستیمدر نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم»

❊❊❊

معرفی کتابرسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم 

https://alisedarat.com/1400/01/01/7612/ 

رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آن‌ها توسط  پرداخت می‌شود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.

رسانه‌های شخصی، و رسانه‌های خصوصی، هیچ ارتباطی به «شاخه چهارم» ندارند و همه آن‌ها به صورت  و آزاد از هر چهار شاخهٌ دولت (از جمله شاخه چهارم)، باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند. 

 

هیچ نظری موجود نیست: