۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۲, پنجشنبه

غارت فروشگاهها درشهرها!ملّتی گرسنه!در رژيم ولایت

هیچ نظری موجود نیست: