۱۴۰۱ خرداد ۲۹, یکشنبه

اعمال اين جنايتکاران همچون مغول و اعراب کشتار توأم با ويرانی است

هیچ نظری موجود نیست: