۱۴۰۱ مهر ۲۲, جمعه

روزهای شکوهمندی را که پیش بینی مینمودیم!امروزخیلی نزدیک است

هیچ نظری موجود نیست: