۱۴۰۱ آبان ۸, یکشنبه

ایرانیان خیلی زود فهمیدند که اين لاشخورها کُودن و خرفت وآحمقند

هیچ نظری موجود نیست: