۱۴۰۱ بهمن ۲۶, چهارشنبه

دو رژیم ورشکسته "شاه "و "شیخ" در رویاهای خود سیر و سفر میکنند

هیچ نظری موجود نیست: