۱۴۰۲ آبان ۲۵, پنجشنبه

مردم ايرانزمين دو رژيم شاه و شيخ را تجربه کرده اند!ديگر بس است

هیچ نظری موجود نیست: