۱۴۰۲ آبان ۱۸, پنجشنبه

"نورا ارکات" محقق وحقوقدان فلسطينی ازرنج و وآوارگی مردمانش میگويد

هیچ نظری موجود نیست: