۱۴۰۲ آذر ۱۲, یکشنبه

— خمينئ و سربازان گم نام

هیچ نظری موجود نیست: