۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

عکس های فروغ فرخزاد از کودکی تا مرگ!   فروغ فرخزاد از کودکی تا مرگ به روایت تصویر

عکسی از کودکی فروغ فرخزادفروغ فرخزاد در کنار مادر و خواهر و برادرانش
فریدون فرخزاد در کنار خواهرش فروغفروغ فرخزاد در عنفوان جوانی

 دنباله عکس های فروغ را در ادامه ببینیدفروغ فرخزاد و پرویز شاپور شوهرشفروغ فرخزاد در یک میهمانیشکلک بامزه از فروغ فرخزادفروغ فرخزادخنده زیبای فروغ فرخزادعکسی زیبا از فروغ فرخزادعکسی استثنایی از فروغ فرخزادتبسم زیبا بر لبان فروغ فرخ زادفروغ و برادرش در سفر آلمانعکسی دیگر از فروغ فرخزاد و برادرشعکسی با مزه از فروغ فرخزاد در حال پیپ کشیدنعکسی زیبا از فروغ فرخزاد
فروغ فرخزاد در پشت دوربین فیلمبرداریفروغ فرخزاد در حال کشیدن سیگارخودروی فروغ فرخزاد پس از تصادفعکسی از جنازه فروغ فرخزادمراسم تشیع جنازه فروغ فرخزادتصویری از در خاک گذاشتن پیکر فروغ فرخزاد
مزار فروغ فرخزادکامیار شاپور پسر فروغ فرخزاد در مراسم یادبود مادرش

هیچ نظری موجود نیست: