۱۳۹۲ شهریور ۱۰, یکشنبه

فرخ نگهدار!نمونه بارزی ازسفسطه و دروغ(3

هیچ نظری موجود نیست: