۱۳۹۲ آبان ۱۱, شنبه

ابعاد فاجعه را اززبان رئيس جمهوراعتدالگرا بشنويد!

<iframe width=420 height=315 src=//www.youtube.com/embed/AHpHusBi8Rc frameborder=0 allowfullscreen></iframe>

هیچ نظری موجود نیست: