۱۳۹۲ آبان ۱۱, شنبه

سعید خدادیان از مداحان فحاش. وحید حقانیان منشی وِیژه خامنه ای

 دلیل مصونیت آهنین داشتن مداحان فحاشهیچ نظری موجود نیست: