۱۳۹۴ اسفند ۲, یکشنبه


View the NY Times striking visual analyses of the escalation of violence in Israel and West Bank since last fall.
One of the project's sources is our map and database.

نما را برجسته نوروزی بار اناليز کامپوتري تصویری از امتیازی از خشونت در اسرائیل و کرانه باختری رود اردن از آخرین فال.
یکی از پروژه منابع است نقشه ماست و پایگاه داده.


The geography of the issues surrounding the ongoing violence.
WWW.NYTIMES.COM|به دست ‏‎JON HUANG, JEREMY WHITE AND KAREN YOURISH‎‏

هیچ نظری موجود نیست: