۱۳۹۵ اردیبهشت ۳, جمعه

دیروز به هر شهر یک آتشکده برپا
امروز به هرخانه به پا منقل آتش

آتشکده را سوخت عرب تا که نیفتد
بر دین کسی لطمه، بر ایمان کسی خش
آن آتش پاکان و اهورا صفتان بود
این آتش یک عده خمار است و تن لش
گفتند که آن آتش شرک است و معاصی
این را دگر از بهر چه کردید حلالش؟

هیچ نظری موجود نیست: