۱۳۹۵ خرداد ۲۰, پنجشنبه

هنوز كابوس آن را روز را در خوابهايم دارم

هیچ نظری موجود نیست: