۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

کسی که فرمان شکنجه متهمین اگهی در اصفهان میدهد را بشناسید

کسی که فرمان شکنجه متهمین اگهی در اصفهان میدهد را بشناسید
کسی که فرمان شکنجه متهمین اگهی در اصفهان میدهد را بشناسید

کسی که فرمان شکنجه متهمین اگهی در اصفهان میدهد را بشناسید

تمامی پرونده های اگهی شهر اصفهان به شعبه ی ۸ بازپرسی دادگاه بیست و دو بهمن ارجاع داده میشود.این شعبه به ریاست بازپرس«همت نژار» اداره میشود.فامیل اصلی باز پرس همت نژاد ”ایس پره” می باشد.اهل روستایی به همین نام در نزدیکی شهرستان داران است.پدر وی محسن همت نژاد(ایس پره) یکی از شکنجه گران معروف ناجا بود که زمانی ریاست اطلاعات این نهاد ضد مردمی را در اصفهان به عهده داشت وی هم اکنون بازنشسته است اما فرزندش بازپرس همت نژاد شغل پدری (شکنجه گری) را در لوای تحقیق و بازپرسی با جدیت ادامه میدهد.روال کار بدین صورت است که پس از دستگیری متهمین، بازپرس همت نژاد‌ بدون استثنا طی حکمی مینویسد «تحت تحقیقات فشرده!»
متهمانی که این حکم برایشان صادر میشود به اگهی قائمیه(واقع در خیابان قائمیه اصفهان)و بازداشتگاه معروف به (شهید ایراندوست واقع در پشت زندان دستگرد) منتقل میشوند و بلافاصله از بدو ورود شکنجه بر روی انها اعمال میشود.اما شیوه ی شکنجه کردن بدین شکل است:
ابتدا متهم را به اتاقهای شکنجه میبرند.متهم یا باید تن به خواسته های شکنجه تشنه بر ازار و اذیت بدهد و یا برای شکنجه شدن اماده شود.در فرایند شکنجه ابتدا بر مچ دستهای متهم نواری پارچه ای میبندند، این نوار بدین خاطر است که اثر دستبند پس از شکنجه بر مچ دستهای متهم باقی نماند، پس از ان ابتدا از جلو به دستهای متهم دستبند میزنند و تا اخر سفت میکنند.متهم را روی چهارپایه ای میبرند.در اتاقی که قلابی اهنی از سقف ان اویزان است.متهم وقتی روی چهارپایه باشد دستانش را بالا میبرند و زنجیر وسط دستبند را درون قلاب می اندازند.پس از
ان چهارپایه را از زیر پای متهم میکشند.متهم اویزان می ماند.درد شدید ابتدا در ناحیه ی مچ دست ها بعد کتفها و ارنج ها شروع میشود و اندکی پس از ان به گردن و تمام بالاتنه ی متهم سرایت میکند.گزارشات از زمان نگهداری متهمان در این حالت متفاوت و بسته به میزان مقاومت قربانیان است.اگر متهمی پس از چند ساعت که به این حالت بود،خواسته های شکنجه گر را نپذیرد مرحله ی بعد قپانی است.در این مرحله دست های متهم را از پشت با دستبند میبندند.روی همان چهارپایه میبرند.اینبار از قلابی استفاده میکنند که به قرقره ای اویخته در بالای سقف وصل است.قلاب را به زنجیر وسط دستبند می اندازند و چند شکنجه گر زنجیر قرقره را انقدر میکشند که مچ دست های متهم تا موازات گردنش بالا
بیاید‌.این یکی از دردناک ترین نوع شکنجه است که به شدت کتف هارا تحت فشار قرار میدهد‌.گزارش شده بعضی از متهمان ساعت ها بدین حالت نگه داشته شده اند و از انها اعترافاتی غیر واقع گرفته شده.این شکنجه ها بصورت مداوم و همه روزه و به دستور همت نژاد(ایس پره) بازپرس شعبه ۸ دادگاه بیست و دو بهمن در دو شکنجه گاه ذکر شده در جریان است.
محمد نیکبخت

هیچ نظری موجود نیست: