۱۳۹۵ بهمن ۹, شنبه

عکس یک فیش بانکی بهشت زهرا منتشر شد که مبلغ 1.5 میلیون تومان را به عنوان هزینه دفن و کفن از خانواده یکی از شهیدان آتش نشان دریافت کرده اند
عکس یک فیش بانکی بهشت زهرا منتشر شد که مبلغ 1.5 میلیون تومان را به عنوان هزینه دفن و کفن از خانواده یکی از شهیدان آتش نشان دریافت کرده اند


 عکس یک فیش بانکی بهشت زهرا منتشر شد که مبلغ 1.5 میلیون تومان را به عنوان هزینه دفن و کفن از خانواده یکی از شهیدان آتش نشان دریافت کرده اند . 
ماجرای فیش هزینه کفن دفن خانواده شهید پلاسکو + عکسهیچ نظری موجود نیست: