۱۳۹۵ بهمن ۱۰, یکشنبه

"پَر"سوختگان جوان يک ملت ومرگ يک دزد و خائن به خلق وانقلاب

هیچ نظری موجود نیست: