۱۳۹۶ فروردین ۱۹, شنبه

“آیت الله قتل عام“- به خاطر کشتارهای دهه اول انقلاب-

ابراهیم رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور است. همچنین وی از سال ۱۳۹۱ تا کنون با حکم خامنه‌ای به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت نیز منصوب شد. در ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ خامنه‌ایطی حکمی وی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کر

آیت الله قتل عام“- به خاطر کشتارهای دهه اول انقلاب- خصوصاً قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ – شناخته شده و می‌شود. اما او همیشه در پست‌های نظامی و قضایی قرار داشته و به شدت هرچه تمامتر مخالفان، منتقدان و رقبا را سرکوب کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: