۱۳۹۶ فروردین ۱۷, پنجشنبه

قانون فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه

قانون فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه
قانون فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه - ۱۵ امرداد ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نخست وزیر میرحسین موسوی
ماده واحده - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون به مدت یک سال.
الف - مقدار یک میلیون تن نفت خام سبک ایران را به صورت مجانی در اختیار دولت سوریه قرار دهد.
ب - تا مقدار ۵ میلیون تن نفت خام سبک ایران را با تخفیف ۲٫۵ دلار در هر بشکه طبق ضوابط وزارت نفت به دولت سوریه بفروشد.
تبصره - مانده حساب مخصوص در رابطه با قرارداد سال گذشته باید حداکثر تا ۱۰ مهر ماه سال جاری پرداخت گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه پانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسیده‌است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

هیچ نظری موجود نیست: