۱۳۹۶ تیر ۲۴, شنبه

تسليت به خانواده عزيز"مريم ميرزاخانی" و به ملت ايران! با هزاران تأسف و درد نابغه رياضی پروفسور" مريم ميرزاخانی "در گذشت.

           تسليت به خانواده عزيز"مريم ميرزاخانی" و به ملت ايران!
با هزاران تأسف و درد نابغه رياضی پروفسور" مريم ميرزاخانی "در گذشت.

تبريک به پرفسور مريم ميرزا خانی فرزند افتخار آفرين


«مریم میرزاخانی» درگذشت

هیچ نظری موجود نیست: