۱۳۹۶ تیر ۱۴, چهارشنبه

داعش گفته میخواد به ایران حمله کنه!!

عمو...مثلا چه غلطی میخوای تو ایران بکنی!!!!؟؟؟
حکومت اسلامی تشکیل بدی؟
حجاب رو اجباری کنی؟
مشروب رو ممنوع کنی؟
با همه دنیا دشمنی کنی؟
آزادی بیان رو محدود کنی؟
گروگانگیری و عملیات خرابکارانه علیه غرب انجام بدی؟
روزه‌ خوارهارو شلاق بزنی؟
ریش و پشم رو مد کنی؟
صدای آزادی خواهارو خفه کنی؟
به شرقی‌ها و غربی‌ها فحش بدی؟
اسم‌های عربی و اسلامی رو ترویج بدی؟
علیه فرهنگ ایران باستان نفرت ‌پراکنی کنی؟
ایران رو در جهان منزوی کنی؟
مخالف هارو اعدام و ترور کنی؟
قوانین دینی و شرع رو حاکم کنی؟
موسیقی و کنسرت رو حروم کنی؟
همه جا جداسازی جنسیتی اعمال کنی؟
با رقص و شادی مخالفت کنی؟
گشت ارشاد راه بندازی؟
ثروت ملی رو چپاول کنی؟
آخه میخواهی چه غلطی بکنی؟؟؟؟؟
حاجی، ما از تصدّق سر جمهوری اسلامی همه اینارو الآن چهل ساله که داریم.....
برو بابا خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه!!!

هیچ نظری موجود نیست: