۱۳۹۶ مرداد ۲۰, جمعه

افسران جنگ نرم که جاسوس موساد شدند!


رضا گلپور و محمد حسین رستمی،افسران جنگ نرم، به جرم جاسوسی برای موساد در زندان 
هستند
رستمی: مدیر سایت عماریون و بولتن نویس

گلپور: نویسنده ومحقق روزنامه کیهان، و سایتهای ارزشی

هیچ نظری موجود نیست: