۱۳۹۶ آبان ۶, شنبه

تظاهرات کارگران و مال باختگان توام با شعارهای ضد رژيم

هیچ نظری موجود نیست: