۱۳۹۷ مرداد ۱۰, چهارشنبه

روزنامه شرق‌الاوسط با انتشار کاریکاتوری به مسأله افزایش بحران اقتصادی ایران پرداخته و با اشاره به ناتوانی دولت برای حل این معضل، یک روحانی را زیر یک وزنه سنگین وزنه‌برداری قرار داده است.

روزنامه شرق‌الاوسط با انتشار کاریکاتوری به مسأله افزایش بحران اقتصادی ایران پرداخته و با اشاره به ناتوانی دولت برای حل این معضل، یک روحانی را زیر یک وزنه سنگین وزنه‌برداری قرار داده است.
c1.jpgروزنامه البیان امارات نیز کاریکاتورش را به شرایط اقتصادی ایران و کاهش روزافزون ارزش پول این کشور اختصاص داده و تصویری از اسکناس‌ ایرانی را رسم کرده است که درحال ذوب‌شدن است.
c2.jpg
لحیات لندن، در کاریکاتوری، با اشاره به تهدیدهای حکومت ایران علیه آمریکا، تانکی را ترسیم کرده که از شلیک آن، تنها حروف پرتاب شده است؛ به این معنی که تهدیدهای مقامات ایرانی، تنها حرف است.
سایت «وجهات نظر» نیز در رابطه با شرایط احزاب سیاسی عراقی نزدیک به ایران پس از اعتراضات اخیر عراق و نیز محاصره نفتی ایران، کاریکاتوری را منتشر کرده و به احتمال سقوط احزاب سیاسی عراقی نزدیک به تهران اشاره کرده است.
c3.jpg
c4.jpg

هیچ نظری موجود نیست: