۱۳۹۷ مرداد ۱۰, چهارشنبه

ترامپ و گفتگو با رژیم، تهدید سلیمانی و رضایی، بحرانهای اجتماعی، دلار، حم...

هیچ نظری موجود نیست: