۱۳۹۸ تیر ۶, پنجشنبه

فیلم دیدنی برای نسلهای جدید؛ خیر مقدم گفتن ۳۰۰۰ روحانی به شاه و ابراز دل...

هیچ نظری موجود نیست: