۱۳۹۸ مهر ۱۰, چهارشنبه

سرکوب و شکنجه وزندانی کارگران ديگر اثر ندارد

هیچ نظری موجود نیست: