۱۳۹۸ دی ۲, دوشنبه

ولی وقيحِ جلاد!نميداند که قيام خلق چندان دور نيست

هیچ نظری موجود نیست: