۱۳۹۹ آذر ۱۹, چهارشنبه

جلسه بیست و هشتم - برنامه سوم مغالطات : مغالطه علت جعلی

هیچ نظری موجود نیست: