۱۴۰۰ فروردین ۲۵, چهارشنبه

حسين راغفراقتصادان چنين جامعه ای امکان بقاء ندارد حتما فرو ميريزد

هیچ نظری موجود نیست: