۱۴۰۰ خرداد ۱۹, چهارشنبه

Israeli police arrest Palestinian activist Muna Al Kurd

هیچ نظری موجود نیست: