۱۴۰۰ تیر ۱۹, شنبه

دل بستن باين جانيان برای تحولات در درون رژيم، ريشه در جهل دارد

هیچ نظری موجود نیست: