۱۴۰۰ آبان ۲۷, پنجشنبه

گفتمان امنیتی رهبر؛ "مثل علف هرز درو کنید"– بین سطور

هیچ نظری موجود نیست: